Üst Yönetim Taahhüdü

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

GESA Belgelendirme Üst Yönetimi olarak;

 1. Yasalara ve belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerini içeren TS EN ISO/IEC 17024 Standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve GESA Belgelendirme Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
 2. Hizmetlerimizin objektiflik, tarafsızlık, adillik, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sunulmasını sağlayacağımı,
 3. GESABelgelendirmenin objektifliği, tarafsızlığı ve güvenilirliği üzerine şüphe düşürecek ticari, mali ve idari herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımı,
 4. GESA Belgelendirme Üst Yönetimi olarak Genel Müdür ile belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çatışması olması durumunda olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
 5. Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihmal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına ve ima edilmesine izin vermeyeceğimi,
 6. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını önleyici davranacağımı ve bunu düzenli olarak analiz ederek personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak sürekliliğini sağlayacağımı,
 7. GESA Belgelendirme’nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde ve belgelendirme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı objektif, adil, tarafsız ve dürüst davranacağımı,
 8. Başvuru sahibi ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam veya yakınım olması durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil olmayacağımı,
 9. Başvuru sahibi ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkinin olmayacağını,
 10. Adayların eşit koşullarda belgelendirilmesine aykırı davranışlar sergilenmeden doğrulanabilir ve açık hizmetin sunulmasını sağlayacağımı,
 11. Belgelendirme politikaları ve prosedürleri çerçevesinde tüm başvuru sahipleri, aday ve kişilere tarafsız davranacağımı,
 12. Başvuru sahibi ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımı,
 13. Belgelendirme faaliyetlerimizin etkin, tarafsız, adil, güvenilir ve gizlilik esaslarına bağlı olarak yürütülmesi için GESA Belgelendirmenin her türlü gelir ve giderlerini karşılayacağıma dek her türlü sorumluluğu üsteleneceğimi ve gerekli sermayeyi kullanacağımı,
 14. Belgelendirmeyi bir kurum veya kuruluşa üye olmak gibi veya aşırı mali yük getirecek şartlar ile sınırlandırmayacağımı,

bütün bunların kuruluş politikamız, ilkelerimiz, vizyonumuz, prosedürlerimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını beyan ve taahhüt ederim.

Üst Yönetim

Savaş PİNARGİL