Kalite Politikamız

GESA BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKASI

GESA Belgelendirme olarak amacımız hizmet vermeye yetkili olduğumuz ulusal yeterliliklerde “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine” , “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlara” uygun olarak ve uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde tarafsızlık, gizlilik, güvenilirlik, şeffaflık, objektiflik ve adillik ilkelerini esas alan sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

TÜRKAK akreditasyonumuz ve MYK tarafından yetkilendirilmemiz ile ilkelerimizden taviz vermeden, uzman ve deneyimli kadromuzla tüm güncel yasal mevzuatlar, standartlar ve ulusal yeterlilikleri takip ederek personel belgelendirmesini sağlamak bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini ve serbest dolaşım şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı ve bu döngüyü sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

GESA Belgelendirmede yürütülen sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü iyileştirme metotları geliştirilecektir. GESA Belgelendirmede uygulanan politikalar ve prosedürler bütün adaylar için eşit, tarafsız ve adil bir şekilde uygulanmaktadır. Bu politikanın sürdürülmesi GESA Belgelendirme’nin organizasyon yapısına dâhil olan her personelin sorumluluğundadır.