Akreditasyon

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ve AKREDİTASYON BELGESİ

2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan Türkak 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (personel belgeleri vb.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Akredite edilen her kuruluşa Türk Akreditasyon Kurumu tarafından benzersiz bir Logo tanımlanır.

AKREDİTE PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU OLMANIN AVANTAJLARI

Akredite bir personel belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu sertifikalar saygınlık ve güvenilirliğin göstergesi olmaktadır. Günlük hayatımızda, değişik işlerimizi yaparken aldığımız hizmetleri yerine getiren kişilerin belge sahibi olmasının gerekliliği, bazı meslek grupları /meslekler için yasal otoriteler tarafından akredite belgeli kişilerin çalıştırılma zorunluluğu getirilmesi bu alanda akredite olacak belgelendirme kuruluşlarına büyük sorumluluklar getirmektedir. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon sayesinde, belge almak isteyen kişi, artık teknik ve sistemsel anlamda yeterliliğe sahip, güvenebileceği uygunluk değerlendirme kuruluşlarına kolaylıkla ulaşabilecek ve güvenli bir şekilde hizmet alabilecektir.