GESA SINAV ve BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

01.01.2022 tarihine kadar geçerlidir

Güncel Sınav Ücretleri

YETERLİLİK ADIYETERLİLİK BİRİMLERİSINAV TÜRÜSINAV TÜRÜ ÜCRETİBİRİM ÜCRETİ 
11UY0023-3/02 İNŞAAT BOYACISI  SEVİYE 3 (REV.02)A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun  YapılmasıT1250 TL610 TL 
P1360 TL 
A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiT1250 TL1.620 TL 
P11370 TL 
 Yeterlilik için minimum ücret bedeli :2.230 TL 
 Sınavlı belge yenileme ücreti:1.730 TL 
 Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti :250 
  
YETERLİLİK ADIYETERLİLİK BİRİMLERİSINAV TÜRÜSINAV TÜRÜ ÜCRETİBİRİM ÜCRETİ
16UY0253-2/00 İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 (REV.00)A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiT1250 TL250 TL
A2 Genel İnşaat İşleriP11.100 TL1.100 TL
 Yeterlilik için minimum ücret bedeli :1.350 TL
 Sınavlı belge yenileme ücreti:1.100 TL
 Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti :250 TL

– Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.

– Sınav programı yapılmadan önce sınava girmekten vaz geçen adayların sınav ücretinin tamamı iade edilir, sınav programı yapıldıktan sonra vaz geçen adayların sınav ücretinin %75´i iade edilecektir.

– MYK tarafından belirlenen 2021 yılı belge masraf karşılığı 200 TL´dir. Bu ücret adaylardan ayrıca tahsil edilir. Teşvikten yararlanan adaylar için bir kereye mahsus bu ücret alınmaz. AB projelerinden yararlanan adaylar için bu ücret alBağlantıınır.

– Sınavsız yeniden belgelendirmeler için toplam 200 TL (100 TL MYK belge ücreti ayrıca 100 TL’de GESA belgelendirme ücreti) olarak alınır.

– Sınavlı yenilemelerde sınav ücreti alınır

– Hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa indirim uygulanmaz. Toplu başvurularda toplam ücret, belirlenen fiyatlar üzerinden hesaplanır.

– Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dâhildir.