Alçı Sıva Uygulayıcısı

12UY0055-3/01 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİĞİ SINAV VE BELGELENDİRME PROGRAMI

Alçı-Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Amacı:

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Sınava Giriş Şartları:

Sınava katılmak için her hangi bir öğrenim ve tecrübe şartı aranmamaktadır.

Zorunlu Birimler:

12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Süreci:

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

1) 12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

Aday iki şekilde Sınava gireciktir. Birinci sınav Teorik (test sınavı); Aday bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanacaktır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür. İkinci sınav Performansa Dayalı Sınav, Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

2) 12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

Aday iki şekilde sınava girecektir:

Yazılı Sınav:

Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür.

Performansa Dayalı Sınav;

Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Belgenin Gözetimi:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Alçı-Levha Uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICSI SEVİYE 3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TABLOSU

Ulusal Yeterlilik Kodu ve Meslek AdıYeterlilik Birim AdıZorunluluk DurumuSınav TürüSoru SayısıBaşarı Notu
12UY0054-3
Alçı Levha
Uygulayıcısı
A1İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite ve ÇevreZorunluTeorikEn Az 5 soru% 60
ZorunluPerformans
(Uygulama)
% 70
A2Alçı Levha Uygulama İşleminin YapılmasıZorunluTeorikEn Az 5 soru% 60
ZorunluPerformans(Uygulama)% 80